:: سمینارمدیریت رفتارسازمانی

برگزاری سمینارمدیریت رفتارسازمانی باحضورجناب آقای دکتررسول آقاداوودی درروزدوشنبه مورخ:1395/9/22درهلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری برگزارشد.

سرفصل هاعبارتنداز:

•           آشنایی با کلیات و مبانی رفتار سازمانی

•           آشنایی با مباحث نگرش در سازمانها

•           آشنایی با الگوها و نظریه های شخصیت در سازمانها

•           آشنایی با الگوها و نظریه های ادراک در سازمانها

•           آشنایی با الگوها و نظریه های یادگیری در سازمانها

•           آشنایی با الگوها و نظریه های انگیزش در سازمانها

•           آشنایی با ارتباطات و فرایند آن

•           آشنایی با الگوها و نظریه های رهبری در سازمانها

کلیات ومبانی رفتارسازمانی:

•            تعریف رفتار سازمانی

•            ضرورت و اهمیت رفتار سازمانی

•            ریشه های رفتار سازمانی

•            اهداف رفتار سازمانی

•            چالشهای فرا روی مدیران هنگام کاربرد اصول و مفاهیم رفتار سازمانی

•            سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی  

    تعریف رفتارسازمانی:

•           مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، اقدامات، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می دهند.

•           رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد.

•           رفتار سازمانی یکی از دانشهای میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد.

علوم مختلفی که دررفتارسازمانی نقش دارند:

•           روانشناسی: به مطالعه رفتار افراد می پردازد.

•           جامعه شناسی: افراد در رابطه با همکاران مورد مطالعه قرار می گیرد.

•           روان شناسی اجتماعی: به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود.

•           مردم شناسی: مطالعه و تحقیق درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی  و فعالیتهای آنان مطالبی پرداخت.

•           علوم سیاسی: مطالعه رفتار فرد گروه در یک محیط سیاسی.
تعداد بازدید : 1764
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: دفتر یادگاری ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 20:46- 1399/4/24
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :

آدرس : خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم مقام، شماره 251
تلفن تماس : +98 21 88 54 01 40 - 3            فکس : +98 21 88 53 01 00

               

 


تمامی حقوق این وب سایت برای هلدینگ بانک، بیمه و سهام محفوظ می باشد.
طراحی سایت و اجرا توسط شرکت پارس فناوران