THC

111

:: برگزاری جلسه آموزشی امور اداری و دفتری حرفه ای - 1396/05/29

جلسه آموزشی امور اداری و دفتری حرفه ای با حضور جناب آقای دکتر شهریار منصوری در روزهای شنبه مورخ 96/05/28 ویکشنبه مورخ 96/05/29 در هلدینگ بانک بیمه وسهام صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

سرفصل های این دوره آموزشی  عبارتند از:

·         روانشناسی

·         کلیات سازمان و مدیریت

·         هدف و وظایف اداری امور دفتری

·         روابط و عملیات اداری

·         سیستم گردش نامه های اداری

·         فراگرد تلفنی، مدیریت وبرنامه ریزی استفاده از تلفن

·         جلسه و انواع آن

·         روش های افزایش اعتماد به نفس

        مدیریت استرس

.         ویژگی های کارمندان خوب

.         چند نکته مهم در سازمان و ارتباط موثر سازمانی

شروع این دوره آموزشی با روانشناسی آقای دکترمنصوری وتست روانشناسی ازتمامی پرسنل حاضر در جلسه بود. همچنین در آخر جلسه  بنا به در خواست پرسنل و ترغیب آنها برای یادگیری بهتر وروش درست زندگی چندنوع کتاب به آنها معرفی شد. 

.        روانشناسی جاده(ماچگونه ماشدیم)

.       قابلمه را فراموش کن

       خام خواری (آوانسیان)

تعداد بازدید : 4050
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...