THC

111

:: فقط هلدینگ داری می کنیم - 1396/06/20


مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت وگو با هفته نامه بورس:

فقط هلدینگ داری می کنیم

تغییرنگاه صندوق بازنشستگی کشوری به بازار پول وسرمایه

مروارید اسلامی/خبرنگار:هلدینگ بانک ،بیمه وسهام صندوق بازنشستگی کشوری دراواسط سال 1394 شروع به کار کرد. پیش ازتاسیس این هلدینگ، فعالیت های مالی شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت یکپارچه ای نداشت وهلدینگ مالی به منظور انجام فعالیت های مالی صندوق به صورت نظام یافته وساختارمند راه اندازی شد. به این ترتیب ساختاری یکدست با سیاست های مشخص طرح ریزی شد که علاوه بر انجام امور خود،برفعالیت های شرکت های زیرمجموعه هم نظارت داشته باشند.پیش از این صندوق بازنشستگی درامورمربوط به بازار پول و سرمایه بدون داشتن برنامه خاصی اداره می شد، ودلیل آن،نداشتن یک متولی دراین بازارها بود.این هلدینگ در دوسالی که ازفعالیتش می گذرد، اقدامات قابل توجهی را برای بهبود فضای استفاده از بازارسرمایه واستفاده از ظرفیت های آن در صندوق بازنشستگی وشرکت های زیرمجموعه انجام داده است که اکنون درحال نتیجه دادن است، ازجمله آنکه سال گذشته ارزش پرتفوی صندوق حدود 910 میلیارد تومان افزایش یافت. این شرکت در حوزه بازارسرمایه برنامه های مهمی دارد و به دنبال استفاده ازظرفیت های بازار است، از جمله آن راه اندازی صندوق های بازارگردانی برای سهام بزرگ صندوق وانتشار اوراق برای تامین مالی است.محمود طهماسبی ،مدیرعامل این مجموعه از وضعیت هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری با ما گفت.

هدف ازتاسیس این هلدینگ چه بوده است؟

سال 1392 که دکتر اسلامیان مدیریت صندوق را برعهده گرفتند، صندوق بیش از 150 شرکت به صورت مدیریتی و کنترلی در اختیار داشت که فاقد هلدینگ تخصصی وبرنامه استراتژیک بود وساختار یکپارچه ای جهت مدیریت وسیاست گذاری برای فعالیت ونظارت برآنها وجود نداشت. دکتر اسلامیان صندوق را به هلدینگ های شش گانه تخصصی تبدیل کرد، هلدینگ انرژی (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)، هلدینگ صنعت ومعدن (شرکت آتیه صبا)، هلدینگ ساختمانی(شرکت تراز پی ریز)، هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی ودارویی (شرکت صبا جهاد)، هلدینگ گردشگری که در حال حاضر در هلدینگ صنعت ومعدن ادغام است وهلدینگ بانک، بیمه وسهام که هلدینگ حاضر است واز سال 1394 فعال شد وبا برنامه ریزی وتلاش زیاد، ساختار مدیریتی و نظارتی آن شکل گرفت وساختار یکپارچه ای طرح ریزی شد وبه این ترتیب، سیاست گذاری برای شرکت ها ونظارت برآن ها ممکن شد. همچنین صندوق بازنشستگی درسال های قبل عملا سیاست یکپارچه ای در حوزه بازارسرمایه، بانک وبیمه نداشت و بیشتر به صورت جزیره های پراکنده عمل می کرد. نتیجه آن هم استفاده نکردن از ظرفیت های بازارهای مالی در جهت بالا بردن ارزش پرتفوی درآمدی و سرمایه گذاری های صندوق بوده است، کاری که با تشکیل هلدینگ مالی بر عهده این هلدینگ قرارگرفت و در دوسال گذشته تا حدود زیادی به آن دست یافت و یا بستر به نتیجه رسیدن برای آن شکل گرفت.

در دو سالی که از فعالیت هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی می گذرد، چه اقداماتی صورت گرفته است؟

درحال حاضر صندوق های بازارگردانی برای شرکت های بزرگ و مهم صندوق راه اندازی شده و اوراق تبعی نیز در آینده نزدیک منتشر می شود. صندوق بازنشستگی پس از سال ها مدیریت یک شرکت بیمه ای را در دست گرفت و این اتفاق علاوه برصندوق در سطح وزارت هم کار بزرگی بود. سیستم از لحاظ فکری نگاه مثبت تری به بازار سرمایه دارد، تصمیمات در حوزه بازار پول و سرمایه با بررسی کاملا کارشناسی صورت می گیردوبرای هر تصمیم ساعت ها فکر می شود. به هنگام تشکیل هلدینگ، چند معیار مدیریتی مد نظر قرار گرفت، از جمله آنکه فقط هلدینگ داری کنیم ودر عملیات روزانه و پیش پا افتاده به خصوص در حوزه خرید وفروش روزانه در بورس حضور نداشته باشیم مگرآنکه استراتژی نقدینگی داشته باشیم. فعالیت خرید وفروش سهم را به دو شرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه واگذار کردیم که سهامدار 100درصدی آنها هستیم. هلدینگ مالی سیاست های کلی شرکت های زیرمجموعه را تدوین کرده وبر فعالیت آنها نظارت می کند و از این شرکت ها به طور مرتب وبه صورت کاملا سیستماتیک گزارش عملکرد دریافت کرده و بررسی می کند.آیین نامه ای براساس آیین نامه افشای اطلاعات بورس در هلدینگ تهیه شده است و اطلاعات شرکت ها از طریق دو سیستم BI و IDOC به هلدینگ منتقل می شود. این اطلاعات ارزیابی می شود و شرکت ها بر اساس آن رتبه بندی می شوند. نکته دیگر اینکه ما برای هرشرکتی (سرمایه گذاری، لیزینگ، کارگزاری، بیمه، تحقیق وتوسعه بازرگانی ) سیاست خاص آن را داریم و فعالیت هریک از آنها مشخص است ومدیران آنها می دانند که ما چه چیزی از آنها می خواهیم وفهم مشترک ایجاد شده است. در واقع فهم مشترک مدیران و هلدینگ مسئله ای است که برای آنهازمان صرف می شود وخوشبختانه در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارد. کنترل ریسک شرکت ها بسیار مهم است و به خصوص در شرکت های لیزینگ وکارگزاری، موضوع کنترل ریسک را با جدیت تحت نظر داریم، به طوری که ریسک وبازده را با هم می بینیم وحاضر نیستیم با ریسک بالا، بازده کسب کنیم.

در حوزه بازار سرمایه چه اقداماتی انجام داده اید؟

بیش از تاسیس هلدینگ مالی، صندوق بازنشستگی به صورت غیرمتمرکز در بازار سرمایه فعالیت داشت و سیاستی برای ورود سیستمی به بازار سرمایه و پرتفوی گردانی و تامین مالی وجود نداشت. سایر هلدینگ ها و شرکت ها حاضر به واگذاری این فعالیت در قالب سیستم هلدینگ داری نبودند. اما بتدریج و با ارائه راهکارهای مناسب و به نتیجه رسیدن صندوق و سایر مدیران که این کار در نهایت به سود مجموعه صندوق بازنشستگی است و بهترین مجموعه برای این کار هلدینگ تخصص است، کار به هلدینگ مالی واگذاری شد. در این بین نباید از حمایت های مدیران عالی صندوق بسادگی گذشت. نخستین کاری که انجام شد در خصوص پرتفوی صندوق بود، برای ما مهم بود که ارزش پرتفوی صندوق حفظ شود، زمانیکه که پرتفوی شد متولی نداشت، در زمان رشد بازار سود آنچنانی کسب نمی کرد و در زمان ریزش زیان زیادی می دید. بعد از مدت ها از سال گذشته موضوع پرتفوی گردانی شرکت های صندوق مدنظر قرارگرفت و سال گذشته ارزش پرتفوی صندوق حدود 910میلیارد تومان معادل 10درصد بدون سود نقدی و حدود 24درصد با لحاظ سود نقدی افزایش ارزش داشت که در طول مدت فعالیت صندوق بی سابقه بود.

چه برنامه هایی برای شرکتی مانند گروه صنعتی ملی وایران خودرو وجود دارد؟

یکی از مشکلات بزرگ کفش ملی، شناور نبودن آن است و درصد سهامدار عمده آن خیلی بالا است و در معرض اخراج از بورس قرار دارد. اخیرا مجوز عرضه درصدی از آن دریافت شده که با یک استراتژی مناسب و در راستای ارزش واقعی سهام انجام خواهد گرفت. وضعیت پرتفوی صندوق در سال جاری بهتر هم می شود چرا که به صورت سیستمی پیش می رویم وبرای هرسهم بزرگی، یک صندوق بازارگردانی خواهیم داشت. در حال حاضر صندوق بازارگردانی برای شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری راه اندازی شده و صندوق بازارگردانی برای بیمه ملت و پتروشیمی جم هم به زودی راه خواهد افتاد که با چند شرکت دیگر از طریق یک صندوق بازارگردانی خواهند شد. بحث کفش ملی بسیار مهم است، چون دارایی بسیار زیادی نسبت به ارزش بازار دارد اما از لحاظ عملیاتی فعالیت قابل توجهی نداشته ولی درحال بهبود است. کفش ملی به لحاظ ماهیتی ،ترکیبی از یک شرکت ساختمانی با دارایی های بسیار ارزشمند و یک شرکت در حوزه تولید کفش است. برنامه واقعی ما رسیدن ارزش بازاری شرکت ها به ارزش واقعی آنهاست. البته در این راه به هیچ وجه اسیر حاشیه های بازار مثل سفته بازی نخواهیم شد. برای ما مهم است که مجموعه صندوق و هلدینگ مالی به عنوان یک فعال حرفه ای بازار شناخته شود. به دنبال این هستیم که بازار به تصمیمات ما اعتماد داشته باشد. در مورد ایران خودرو هم صندوق به واسطه درصد بالای سهامداری حدود 9 درصدی در فکر بیشترین استفاده از این سهم خواهد بود. در پرتفوی صندوق هیچ اجباری به نگهداری سهام بدون بازده نداریم و برای هر سهم برنامه خاصی داریم و اولویت ما سود آوری سهام است.

برای انتشار اوراق چه برنامه ای دارید؟

بله، کارگزاری زیرمجموعه هلدینگ مالی یعنی کارگزاری صبا جهاد در معاملات مشتقه فعال است وقصد انتشار اختیار خرید برروی سهام صندوق نیز وجود دارد.

هلدینگ مالی صندوق سهام چه شرکت هایی را در زیرمجموعه خود دارد؟

درحال حاضرشرکت نوآوران مدیریت سبا، شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، کارگزاری صبا جهاد و واسپاری آتیه صبا، بیمه ملت، شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری، موسسه حسابرسی وخدمات مالی صبا و موسسه پژوهشی صبا شرکت های مالی زیرمجموعه هلدینگ مالی هستند. سیاست گذاری تامین سرمایه امین نیز با هلدینگ مالی است. هلدینگ مالی، در بخش پرتفوی خرد، مالکیت یا کنترل هرسهمی که در هلدینگ های دیگرمدیریتی نباشد، برعهده دارد، ازجمله ملی مس، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان وپتروشیمی شیراز.

فعالیت های کارگزاری صبا جهاد به عنوان کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری چطور پیش می رود؟

شرکت کار گزاری صبا جهاد در روزهای اول فعالیت این هلدینگ وضعیت خوبی نداشت. آن زمان درکارگزاری تغییر مدیریتی انجام دادیم وتیم جدید اوضاع را سرو سامان داد و مطالبات را پیگیری کرد و اعتبارات را کاهش داد و در حال حاضر وضعیت قابل قبولی دارد. هلدینگ مالی برای هریک از شرکت های زیرمجموعه یک برنامه دارد، برنامه ای که برای کارگزاری در نظر گرفته شده، این است که شرکت به سمت خدمات غیر حضوری وبرخط برود و فعالیت فیزیکی آن کاسته شود. تعداد شعبه ها نیز از 23 به پنج کاهش یافت تا در نتیجه این اقدامات به یک کارگزاری با ساختار چابک و کم ریسک برسیم. در حال کوچک کردن کارگزاری هستیم تا مشکلات مدیریتی برطرف شود وفقط کارهای صندوق بازنشستگی را با ریسک پایین انجام دهد. اصلاحاتی در کارگزاری صورت گرفته ونتایج خوبی حاصل شده، از جمله اینکه گردش معاملات کارگزاری افزایش یافته است. در حال حاضر رتبه کارگزاری حدود 30 است.

توزیع درآمدی کارگزاری در کدام بخش ها ست؟

بعضی از زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی پیش از این در حوزه اوراق وکالا از طریق کارگزاری های دیگری معامله انجام می دادند اما اکنون این معاملات در کارگزاری صبا جهاد متمرکز شده است. هنگام آغاز به کار هلدینگ مالی، می دانستیم که نمی توان به شکل دستوری با شرکت ها کار کرد، پس با آنها ارتباط برقرار کردیم و اقدامات تسهیل کننده برای آنها انجام دادیم،به عنوان مثال، در حوزه کالا ارتباط خوبی با شرکت های پتروشیمی جم وپلی پروپیلن جم داشتیم ونتایج خوبی هم گرفتیم. چشم انداز شرکت این است که کل معاملات حقیقی ها به سمت برخط شدن حرکت کند و مشتری حقیقی حضوری نداشته باشیم تا ریسک ها کاهش یابد.

دریک نگاه کلی شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده ایم وبرای هر کدام سیاستی را در پیش گرفته ایم. شرکت ها یا ابزار محور هستند یا سود محور.در شرکت های ابزار محور مانند کارگزاری و لیزینگ به فکر سود نیستیم بلکه ابزار ما هستند و ابزار زمان خوبی است که ریسک نداشته باشد. با تغییراتی که در کارگزاری ایجاد شد،اوضاع آن بهبود یافت وکمک های زیادی به فعالیت های ماکرد. در مقابل هلدینگ مالی هم به کارگزاری کمک کرد،به عنوان مثال افزایش سرمایه آن را مصوب کردیم. لیزینگ را هم به ابزار خودمان تبدیل کردیم و اقداماتی چون نوسازی ناوگان خودروهای پخش پگاه و مجموعه شرگت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی و اختصاص یک هزار دستگاه خودرو با درصد سود کمتر به بازنشستگان را از طریق آن انجام دادیم. این فعالیت ها ریسکی به دنبال ندارد چون مشتری مشخص است وطرف حساب مشتری هم صندوق است و ریسک نکول در این بخش وجد ندارد. در واقع سود کمتر کسب می کنیم اما بدون ریسک. شرکت هایی چون سرمایه گذاری وبیمه را هم در گروه شرکت های سود محور هلدینگ قرار دادیم و به دنبال سودآوری پایدار در آنها هستیم البته با نگاه به ریسک.

چقدر از سرمایه گذاری های خود را به حوزه بانک وبیمه اختصاص داده اید؟ از این جهت که این دو صنعت و به خصوص بانک ها در حال حاضر پرریسک هستند.

یکی از وظایفی که در آغاز کار بر عهده هلدینگ مالی گذاشته شد، تاسیس بانک ها بود اما توانستیم صندوق را متقاعد کنیم که به توجه به شرایط موجود این صنعت کمی محتاط تر عمل کنیم. پس از آن، به سراغ حوزه بیمه رفتیم ان هم بخاطر تاکید وزیر محترم کار و مدیر عامل صندوق واینکه زندگی روزمره مردم وبازنشستگان با آن سرو کار دارد. از میان شرکت های بیمه، شرکت بیمه ملت را انتخاب کردیم که فعالیت منظمی داشت. آن زمان تصمیم گرفتیم که سهام این شرکت را به بازنشستگان بدهیم وبا وجود مشکلات، این کار را انجام دادیم و سهام آن را به صورت اقساط بدون بهره به بازنشستگان دادیم. کار کردن با بیمه برای سایر شرکت های زیر مجموعه نیز کمک رسان است.

آیا برنامه ای دارید که باز هم سهمی را به صورت اقساطی به بازنشستگان بدهید؟

برنامه های دیگری هم داریم که در آینده اعلام می شود، اما در حوزه لیزینگ در حال حاضر برنامه هایی داریم و در نظر داریم که حدود یک هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو را به صورت لیزینگ اما با نرخ بهره کمتر به بازنشستگان بدهیم. شرایط به این صورت است که 50 درصد مبلغ را پیش پرداخت می کنند و اقساط را با نرخ 10 درصد و به مدت سه وچهار سال می پردازند. این طرح از طریق اعلامیه به بازنشستگان می رسد و به شیوه قرعه کشی انجام می شود.

درپرتفوی بورسی، سهم بانکی دارید؟

خیلی جزئی هستند و تصمیم به خروج از آنها داریم.

ارزش سهام بورسی هلدینگ مالی صندوق چقدر است؟

حدود 1700 میلیارد تومان تحت مالکیت، کنترل ونظارت.

ترکیب پرتفوی بورسی سهام هلدینگ مالی را چه صنایعی تشکیل می دهد؟

پرتفوی هلدینگ از چهاربخش کلی تشکیل می شود: یک بخش شامل 100سهم از صنایع مختلف به ارزش حدود 150 میلیارد تومان که بخش نقد شرکت است و براساس وضعیت بازار خرید وفروش می شود، یک بخش پتروشیمی به ارزش حدود 5000 میلیارد تومان، یک بخش معدنی و فلزی به ارزش 500 میلیارد تومان، یک بخش بیمه هم به ارزش حدود 250 میلیارد تومان. اینها جدا از پرتفوی شرکت های زیر مجموعه است و آنها هر یک پرتفوی خود را دارند.

آیا برنامه ورود هلدینگ مالی یا شرکت های زیر مجموعه آن به بورس را دارید؟

هلدینگ مالی در حال ورود شرکت های زیر مجموعه خود به بازار سرمایه است  وبراساس وظیفه ای که صندوق بازنشستگی کشوری به هلدینگ مالی واگذار کرده، این هلدینگ درحال راهبری وآماده سازی شرکت های سایر هلدینگ های تخصصی برای پذیرش در بورس است. درحال حاضرحدود 10 شرکت در حال پذیرش هستند.

با توجه به اینکه گفته می شود صندوق های بازنشستگی وضعیت مناسبی ندارند، آیا ممکن است زمانی برای پرداخت تعهدات ،برخی از شرکت های زیر مجموعه را بفروشید؟

چنین چیزی عملا امکان پذیر نیست، چرا که صندوق بازنشستگی کشوری سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه دارد واین در حالی است که ارزش کل دارایی های آن حدود 40 یا 50 هزار میلیارد تومان است، بنابراین اگر کل دارایی هم به فروش برسد، تنها یک سال را به طور کامل پوشش می دهد. در نتیجه چنین کاری انجام نمی شود. اما در کل، صندوق های بازنشستگی از ابتدا ساختار مناسبی (چه از لحاظ قوانین بازنشستگی و چه از جهت عملکرد صندوق ها) نداشتند ونتیجه آن، وضعیت کنونی آنهاست که نه پرتفوی مناسبی دارند و نه عملکرد خوبی ولی صندوق بازنشستگی از چهار سال گذشته در حال حرکت به سمت بهبود اوضاع بوده است. سخت است اما تمام تلاش در حال انجام است.

چه برنامه هایی در پیش رو دارید؟

نخستین برنامه این است که فعالیت صندوق را دست کم در بازارسرمایه به صورت سیستمی در آوریم. همچنین در نظر داریم که 50 درصد از تامین مالی صندوق بازنشستگی از طریق اوراق باشد و امیدواریم در سال جاری بتوانیم 20 درصد از این هدف را محقق کنیم، این برنامه کلید خوده است. نکته دیگر اینکه تا زمانی که شرایط اقتصادی به همین منوال باشد، بیش از آنکه به فکر سود باشیم، به فکر حفظ سرمایه هستیم  چون اگر سرمایه حفظ نشود، به نظر می آید صنعت بازار سرمایه در حال تغییر شکل است و ما به دنبال این هستیم که بدانیم در سال های آتی چطور از بازار سرمایه پول در بیاوریم و چطور خودمان را حفظ کنیم.همه برنامه ریزی ما در همین راستاست.تعداد بازدید : 3180
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...