THC

111

درباره گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری

گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری یکی از هلدینگهای شش گانه مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری محسوب میشود که با توجه به حجم عظیم گردش مالی صندوق و نیاز تامین مالی شرکتهای این مجموعه تاسیس شده است. ضرورت ایجاد برخی موسسات پولی، مالی و اعتباری از جمله بانک، بیمه و لیزینگ در چنین سیستمی انکارناپذیر است. از این رو هدف از شکل گیری این هلدینگ اقدام جهت تامین مالی، تاسیس و مدیریت این شرکتها میباشد. گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس بررسی های کارشناسانه فضای کسب و کار داخلی و بین المللی و با نگاه دقیق به نیازهای اختصاصی این مجموعه، در راستای تکمیل زنجیره ارزش و هم چنین کنترل استراتژیک و نظارت بر شرکت های تابعه شکل گرفته است. اين هلدينگ به منظور کنترل و مدیریت حوزه سرمایه گذاری ها در بخش مالی و همچنین مدیریت پرتفوی سهام غیرمدیریتی صندوق بازنشستگی شكل گرفت و موضوع فعاليت آن به صورت تخصصی استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری بازار سرمایه، بانک و بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، نیز بهینه سازی پرتفوی منطبق بر تعهدات و سایر خدمات مالی تعریف گردیده است تا با استفاده از افراد و مديران مجرب بتواند موجب رشد و تعالي اهداف صندوق بازنشستگي كشوري و در نهایت رفاه بیشتر بازنشستگان محترم شود. ذيل اين هلدينگ شركت هاي تابعه نيز وجود دارد كه هريك در موضوع فعاليت مشخص شده در اين چرخه نقش به سزايي دارند. شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري، شركت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري، شركت نوآوران مديريت سبا، ليزينگ آتيه صبا، كارگزاري صبا جهاد،موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی،موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از جمله زير مجموعه هاي اين هلدينگ مي باشند. هم چنین این هلدینگ سهامدار بیمه ملت، بیمه دانا، بیمه البرز و تأمین سرمایه امین می باشد.