THC

111

موسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي

((موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری)) در سال ۱۳۷۵ با هدف حسابرسی شرکت‌ها و موسسات وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تاسیس شد. موسسه از سال ۱۳۸۵ در کنار انجام امور حسابرسی، بر انجام امور پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز صندوق نیز تمرکز کرد و طی چهار سال موفق به تهیه و انتشار بیش از ۵۰ عنوان گزارش و مطالعه پیرامون مسائل صندوق بازنشستگی کشوری و سیاست‌گذاری حوزه سالمندان و بازنشستگان گردید تا اینکه در سال ۱۳۸۹ فعالیت موسسه متوقف شد.
با اوج‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی از یک سو، همچنین تغییر مدیریت صندوق در دولت یازدهم از سوی دیگر، در تیر ماه ۱۳۹۴ «موسسه سیاست پژوهی صبا» به پشتوانه تجربیات و مطالعات موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی فعالیت خود را آغاز کرد.
ماموریت اصلی موسسه «انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری» است. اهداف و راهبرد‌های زیر برای انجام این وظایف طی یک دوره پنج ساله تدوین شده است:

الف. اهداف
·         دستیابی به بینش تحلیلی و مبتنی بر پژوهش نسبت به ساختار و کارکرد صندوق و بازیگران آن
·         کمک به تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان یادگیرنده
·         تولید و ارائه رهیافت‌های اصلاح ساختار و کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری
·         کمک به ارتقاء سیاست‌های ملی معطوف به دوره سالمندی و بازنشستگی
·         افزایش توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و نخبگان نسبت به اهمیت و عمق بحران صندوق‌های بازنشستگی

ب. راهبردها
·         توانمندسازی، ارتقاء و توسعه سطح دانش مدیران و کارشناسان صندوق بازنشستگی کشوری
·         انجام مطالعات کاربردی و ارزیابی مورد نیاز مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
·         تعامل موثر و تنگاتنگ با مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری و موسسات وابسته
·         گفتگوی فراگیر چندلایه برای تفاهم، اقناع و متقاعدسازی اجتماعی
·         تعامل موثر با نخبگان و نهادهای پژوهشی و تصمیم‌سازی در حوزه صندوق‌های بیمه ‌اجتماعی و بازنشستگی


آدرس:تهران،میدان ولیعصر،ساختمان ایرانیان طبقه 4،واحد7
 تلفن:88928036